terms and conditions

PÕHITINGIMUSED

Tellitud tooteid toimetatakse kohale ainult Eesti, Läti, Leedu ja Soome piires.

Kui Ostja soovib saata kaupa teisele aadressile, täidetakse eraldi lahtrid.

Saadetise tarneaeg üldjuhul 2-3 tööpäeva, erandina kuni 30 kalendripäeva.

Ostja saab saadetise staatust jälgida oma bigudi.ee kasutajakontole sisse logides.

Tehasest sõltuvatel põhjustel võib toote pakend erineda e-poes näidatud illustratsioonidest – kvaliteet on sama kõrge.

Vastavalt Võlaõigusseaduse §56 lg 1 alusel on Tarbijal (eraisikul) õigus e-kaubanduses sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema originaalpakendis (pakendi avamisel ei tohi pakend ega kaup olla rikutud). Mõnedele toodetele vastavalt seadusele ei saa rakendada taganemisõigust.

Kauba tootmisvigade või -defektide ilmnemisel on Tarbijal (eraisikul) õigus esitada pretensioon vastavalt Võlaõigusseadusele §218 lg 2.

Juriidilistele isikutele kehtivad Eesti Vabariigi seadustega määratud õigused ja kohustused (vaata Lisa nr 3).

 

Ostu-müügileping eraisikutega

Mõisted

TarbijaEraisik, edaspidi nimetatud ka Eraklient, Kasutaja, Teenuse Kasutaja ja Klient, kes soovib osta Tooteid isiklikeks, perekondlikeks, kodusteks ja teisteks kuid MITTE PROFESSIONAALSETEKS vajadusteks, kes vormistab Tellimuse veebilehel bigudi.ee. Toote tellimisel Internetipoest on Klient kohustatud tasuma Toote maksumuse õigeaegselt ning selle Müüjalt vastu võtma. Kui Klient registreerib end Teenuse Kasutajaks ehk ostab Kaupu Internetipoest, siis tähendab see, et ta nõustub käesoleva OSTU-MÜÜGILEPINGU tingimustega ja kohustub neid täitma.

Internetipood, E-pood, Teenuse osutaja, Kaupmeesveebileht bigudi.ee, edaspidi nimetatud ka Teenus ja Müüja, kus Tarbija saab tutvuda Toodete, nende kirjelduste ja hindadega, valida Toote, selle tasumise ja kättetoimetamise viisi.

Veebileht, Teenusinformatsiooniressursside kogum, mis paikneb Internetis, aadressil bigudi.ee. Veebilehte administreerib ning selle omanik on bigudi OÜ.

Toode erinevad juuksehooldustooted (sh juuksekosmeetika) ja -tarbed, samuti nendega kaasnevad Tooted, teised professionaalsed tooted, edaspidi nimetatud ka Kaup. Ostu-müügi esemeteks võivad olla ainult Internetipoes märgitud Tooted.

Tellimusveebivormi kaudu vormistatud ostusoov, mis kinnitakse OSTU-MÜÜGILEPINGUGA; Kliendi taotlus Internetipoes välja valitud Toodete ostuks ning kohaletoimetamiseks taotluses märgitud aadressile.

Kuller, Pakiautomaatjuriidiline isik, kes on bigudi.ee poolt volitatud tellitud Tooted Tarbijale kohale toimetama.

Ostja – Eraisik või Juriidiline isik.Üldsätted

Kehtiv OSTU-MÜÜGILEPING määrab Toote jaemüügi ja -ostu Internetipoe bigudi.ee kaudu, adresseeritud füüsilistele eraisikutele, koos nimetatakse neid „Pooled“ ja igaüht eraldi nimetatakse „Osapool“.

Hulgimüügi-ostuleping juriidiliste isikutega asub selle lepingu Lisas nr 3.

Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning OSTU-MÜÜGILEPINGUS kokkulepitust.

Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta OSTU-MÜÜGILEPINGU tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.Müüja rekvisiidid

bigudi OÜ

V. Reimani 5, 10124 Tallinn, Eesti Vabariik

Äriregistri nr: 12038539

KMKR: EE101435325

tel: (+372) 53 795 700

e-post: näidatud veebileheküljel bigudi.eePangarekvisiidid:

LHV

EE837700771002822243

AS LHV Pank

SWIFT/BIC: LHVBEE22Swedbank

EE342200221051468124

SWEDBANK AS

SWIFT/BIC: HABAEE2XInternetipoe tööaeg

Tellimuste vastuvõtt Interneti kaudu toimub 24 tundi ööpäevas ilma puhkepäevadeta.Klienditugi

Internetipoe bigudi.ee klienditugi töötab kella 10.00 kuni 17.00, välja arvatud nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Teenindamine on garanteeritud eesti ja vene keeles.

Müüja töötaja võib Kliendiga telefoni ja/või e-posti teel ühendust võtta, et saada vajalikku informatsiooni Tellimuse vormistamiseks juhul, kui Klient on Tellimuse vormis olulist infot märkimata jätnud.Lisainfo

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad bigudi.ee E-poest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Müüjal on õigus E-poe arendamisest lähtuvalt ning E-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid ostutingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Kaubavalik ja hinnad muutuvad ette teatamata.

Iga Osapool garanteerib teisele Osapoolele, et omab piisavalt õigus- ja teovõimet, samuti kõiki õigusi ja volitusi, mida on vaja, et sõlmida ja täita käesoleva OSTU-MÜÜGILEPINGU.

Tellides Toote Internetipoe tellimisvormi kaudu, aktsepteerib Tarbija täielikult kõiki käesoleva OSTU-MÜÜGILEPINGU tingimusi.

Klient kinnitab, et kõik antud OSTU-MÜÜGILEPINGU tingimused on temale arusaadavad ning ta aktsepteerib neid. Juhul, kui Tarbija ei ole nõus kasvõi ühe antud OSTU-MÜÜGILEPINGU tingimusega, ei ole temal õigust Internetipoodi kasutada.

Tarbija nõustub kehtiva OSTU-MÜÜGILEPINGUGA, märgistades kasutajaks registreerimisel ja edaspidi iga uue Tellimuse vormistamisel lahtri „Olen lugenud ning nõustun tingimustega.

Müüja jätab endale õiguse teha käesolevas OSTU-MÜÜGILEPINGUS muudatusi ilma kohustuseta neist eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või Teenuse vahendusel Tarbijale ette teatada. Kasutaja kiidab muutused heaks Teenuse kasutamisel. Sellega seoses võtab Klient kohustuse jälgida OSTU-MÜÜGILEPINGU kõige viimaseid muudatusi. Kehtiv OSTU-MÜÜGILEPING asub veebilehel bigudi.ee/leping.

Müüja ei võta vastutust Tarbija poolt Tellimuse vormistamisel sisestatud andmete täpsuse ja õigsuse eest.

Internetipoe kataloogis avaldatud infomaterjalidel on teatme-iseloom, mis ei saa täiel määral edastada tegelikkusele vastavat informatsiooni Toote omaduste nagu värv, suurus, koostis ja kuju kohta. Juhul, kui Tarbijal tekib enne Toote Tellimuse vormistamist küsimusi Toote omaduste kohta, on Tarbija kohustatud pöörduma nendega kas Müüja või Toodete tootja poole.

Müüjal on õigus erinevate kampaaniate käigus teha allahindlusi Tellimustele ja/või konkreetsele Tootele/Teenusele.

Tootmisel tehtavatest muudatustest sõltuvalt võib Toote originaalpakend erineda E-poes näidatud illustratsioonidest, kuid kõrge kvaliteet on tagatud.

bigudi.ee ei vastuta Swedbank, LHV, DPD, Omniva, SmartPOST ja Maksekeskus pakutavate teenuste, tingimuste ja kvaliteedi eest.

Kõik Internetipoe hinnad on toodud eurodes (EUR, €).

Kõik Internetipoe hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu. Kauba füüsiline müügikoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

Antud OSTU-MÜÜGILEPINGU mõne määruse kehtetus ei too endaga kaasa teiste määruste kehtetuks muutumist.Registreerumine

Kasutaja registreerumiseks tuleb täita registreerumisvorm esimese ostu sooritamisel bigudi.ee e-poes.

Registreeruda võib füüsiline või juriidiline isik.

Juriidilistele isikutele kehtivad Eesti Vabariigi seadustega määratud õigused ja kohustused.

Registreerumine on tasuta.

Registreerumine on kohustuslik.Omavastutus

Kasutajanime ja salasõna kasutamisel on Kasutaja kohustatud järgima käesoleva lepingu tingimusi.

Kasutaja kohustub kasutama Teenust üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel. Kasutaja kohustub Teenuse kaudu mitte vahendama ega saatma edasi andmeid ja dokumente, mis on seaduse või heade tavade vastane või mis õhutab nimetatud tegevusele või edendab seda.

Alla 18-aastased saavad osta kaupa juhul, kui neil on kauba tellimiseks ja selle eest tasumiseks vanemate nõusolek.

Kasutaja kannab ise kõikide teenuse kasutamist eeldavate seadmete, tarkvara ja andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud kulutused, samuti muude Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutused.

Kasutaja vastutab täielikult kahjude eest, mis tekivad käesoleva lepingu, Eesti Vabariigi seaduse või heade tavadega vastuollu mineva Teenuse kasutamise korral.

Toote juhusliku hävimise või kahjustuse risk läheb Tarbijale üle hetkest, mil Toode on edastatud Tarbijale (või Tarbija esindaja/volitatud vastuvõetava isiku) kätte.

Iga Osapool vastutab käesolevate tingimuste rikkumise ja teisele Osapoolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Müüja ei võta vastutust kahjude eest, mis on tekitatud Kliendile Internetipoes ostetud Toote väära kasutamise tagajärjel.

Müüjal on õigus vajadusel Tellimus tühistada.

Tarbijal on õigus nõuda Müüjalt Veebilehel puuduvat informatsiooni (maksetingimuste, Kauba tagastamise võimaluste, müügigarantii jms kohta) või paluda täpsustusi, kui Veebilehel toodud info jääb ebaselgeks.

Müüja ei vastuta Kliendi kulude eest, mis tekkisid või tekivad järgnevatel juhtudel:

 • tellimuslehe vigane täitmine, sh vead isiku- ja kontaktandmete sisestamisel.

 • kolmandate isikute ebaseadusliku tegevuse tagajärjel.

Tarbija kannab vastutust (sh rahalist) Internetipoes registreerimisel sisestatud andmete õigsuse eest. Andmete täpne sisestamine on eriti tähtis, kuna see on seotud võimaliku raha tagastamisega ja õige isiku tuvastamisega Taganemisõiguse kasutamisel.Vääramatu jõud

Müüja ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude eest või viivituse eest Toote kohaletoimetamisel juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ega võinud ette näha – nn „vääramatu jõud“.

Pooled vabanevad vastutusest juhul, kui nende kohustused on täielikult või osaliselt täitmata, kui kohustuste täitmata jätmine tekkis vääramatu jõu tõttu, mis tekkis pärast OSTU-MÜÜGILEPINGU jõustumist, harukordsete sündmuste tõttu, mida Pooled ei osanud ette aimata ja mõistlike meetmetega vältida.Isikuandmete kaitse

Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

Müüja kasutab Tarbija poolt saadetud informatsiooni:

 • Tarbija registreerimiseks Internetipoes;

 • enda kohustuste täitmiseks Tarbija ees;

 • internetipoe parendamiseks;

 • võitjate väljaselgitamiseks Müüja poolt korraldatavates kampaaniates.

Müüja kohustub Kliendilt saadud informatsiooni mitte avalikustama. Informatsiooni edastamist kolmandatele isikutele ei peeta rikkumiseks, kui nad tegutsevad vastavalt Müüjaga sõlmitud lepingule Müüja kohustuste täitmiseks Kliendi ees.

Kasutaja registreerimisel esitatud isikuandmed kantakse bigudi.ee kliendiregistrisse ning kasutatakse Kauba pakkumisel. Müüja salvestab registrisse need Kasutaja andmed, mille Kasutaja on sisestanud registreerimisvormile. Kohustuslikud andmed on eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, SMS-sõnumeid vastuvõttev kontakttelefon, postiindeks ning arve- ja tarneaadress. Registreerimisega annab Kasutaja Müüjale nõusoleku oma andmete kasutamiseks.

Müüja jätab endale õiguse edastada Kasutaja andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks või isikule, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see toimub Kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

Kliendiregistri andmeid võib kasutada elektroonilises otsepostituses vaid juhul, kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.

Käesoleva lepingu sõlmimisel annab Klient oma vabatahtliku, kirjaliku ja individuaalse nõusoleku saada Müüjalt Teenuse osutamisega seotud vajalikku infot ning otsepostitusi (sh Müüja reklaami) oma kliendiregistris registreeritud e-posti ja/või elukoha aadressile ning mobiiltelefoni numbrile. Kliendil on alati õigus loobuda sellest nõusolekust e-kirjas sisalduva internetiviite külastamisega või kirjutades vastava avalduse kliendiregistris registreeritud e-posti aadressilt Müüja e-postile.

Kasutajal on Teenuse kaudu õigus kontrollida ja muuta oma isikuandmed. Kliendiregistrist andmete kustutamiseks tuleb saata kliendiregistris registreeritud e-posti aadressilt vastav sooviavaldus e-postile.Tehnilised juhised. Turvalisus

Ärge unustage end pärast Internetipoe kasutamist leheküljelt välja logimast ning sulgege Internetilehitseja aken. Sellisel juhul saate olla kindel, et järgmine kasutaja ei pääse Teie isikuandmetele ligi ega saa teada, mis lehekülgi Teie sirvisite ja kasutasite.

bigudi.ee kliendiregistri andmete kaitse on tagatud vastavate turvameetmetega. Registris sisalduvaid andmeid saavad vaadata vaid andmeid töötlevad isikud vastava juurdepääsuloaga.Erimeelsuste lahendamine. Kaebuste esitamine

Erimeelsuste lahendamisel lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Tarbija ja Müüja vahel tekkinud tellimuste ja ostudega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui sel viisil kokkuleppele ei jõuta, saavad pooled oma õiguste kaitseks pöörduda Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

Internetipoes Toote tellimusvormi täitmisega kinnitab Tarbija, et sai kogu vajaliku informatsiooni soetatava Toote kohta ja on nõus ostma Toote Internetipoes kirjeldatud kujul.

Tarbija võib kaebuse esitada mistahes vormis. (Tarbijakaitseseadus (TKS) § 19 lg 1)

Müüja soovitab Tarbijal esitada kaebus e-posti aadressile .

Kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-post) esitatud kaebuses tuleb ära märkida:

1. tarbija nimi ja kontaktandmed;

2. kaebuse esitamise kuupäev;

3. kauba või teenuse puudus;

4. kauplejale esitatav nõue;

5. viide tehingu sooritamist või müügigarantiid tõendavale dokumendile või lisada kaebusele selle koopia. (TKS § 19 lg 3, 4)

Müüja peab Tarbija poolt kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse kättesaamist samas vormis ka kinnitama. (TKS § 19 lg 5)

Müüjal on Tarbijakaitseseadusest tulenev kohustus vastata Tarbija kirjalikule või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele 15 päeva jooksul. (TKS § 19 lg 6)

Kui Müüjal ei ole võimalik 15 päeva jooksul Tarbija kaebusele vastata, peab ta kirjalikult Tarbijat sellest teavitama, viivitust põhjendama ja määrama vastamiseks uue mõistliku tähtaja. (TKS § 19 lg 6)

Kui Müüja jätab Tarbija pretensiooni rahuldamata või osaliselt rahuldamata, peab ta seda Tarbijale kirjalikult põhjendama. (TKS § 19 lg 7)Tellimisinfo

Pärast Toote väljavalimist, tuleb tellimiseks vajutada linki „lisa korvi“. Kui olete kõik endale meelepärased Kaubad ostukorvi sisestanud, vajutage nuppu „Ostukorv“. Seal on näha ostukorvi sisu ja Tooted, mille olete endale valinud. Kui olete kogemata sisestanud vale Toote või koguse, saab seda muuta või kustutada.

Pärast Tellimuse vormistamist väljastab Müüja Kliendile Tellimuse kinnitus Kliendi poolt määratud e-posti aadressile. Pärast Tellimuse maksmist väljastab Müüja Kliendile PDF-arve Kliendi poolt määratud e-posti aadressile. Kliendi soovil Müüja väljastab ka e-arve.Tooted ja ostu sooritamine

E-poes kuvatavad Tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud Toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.

Kui Toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või Toote asendamist samaväärse teise Tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust Tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

E-poes pakutavaid Tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

Teenuse Kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud Tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta Teenuse Kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud Tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

Müüjal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu peale Teenuse Kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima Kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse Kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.Toodete säilivustähtaeg

Toote kehtivust ja ohutut kasutamist selgitab kosmeetikatoodete ohutust ja märgistamist reguleeriv Kosmeetikatoodete määrus 1223/2009/EÜ. Kosmeetikatooted mille säilivusaeg on pikem kui 30 kuud tähistatakse avatud kreemipurgi sümboliga. Kreemipurgi sümboli sisse märgitud number näitab toote ohutu kasutamise aega kuudes pärast tootepakendi avamist. Kosmeetikatoodetele mille säilivus on lühem kui 30 kuud, märgitakse toote säilimise tähtaeg.Maksmine

Maksmine on lihtne ja ohutu, see toimub turvalise süsteemi kaudu.

Esimene võimalus – maksta Maksekeskus pangalingiga.

Teine võimalus – maksta LHV või Swedbank pangalingiga.

Kolmas võimalus – maksta pangaülekandega. Klient peab lisama selgitusse arve numbri.

Tellimus tühistatakse arve maksetähtaja möödudes kui Tellimuse eest ei ole makset laekunud.

Otselinkidega tasumisel on Tarbija kohustatud pärast maksmist kindlasti vajutama ka lingile “Tagasi kaupmehe juurde”.

Ülekande tegemiseks vajalik informatsioon on toodud Tellimuse kinnituses, mille Tarbija saab kliendiregistris registreeritud e-posti aadressile pärast Tellimuse kinnitamist.

Tarbija on nõus järgmiste tingimustega:

Täites Internetipoes Toote tellimisvormi, kinnitab Tarbija, et sai kogu vajaliku informatsiooni soetatava Toote kohta ja on nõus ostma Toote Internetipoes kirjeldatud kujul.

Internetipoest Toote tellimisel on Tarbija kohustatud õigeaegselt tasuma Toote maksumuse ning selle Müüjalt vastu võtma. Kui Tarbija registreerib end Teenuse Kasutajaks ehk ostab Kaupu Internetipoe kaudu, siis tähendab see, et ta nõustub OSTU-MÜÜGILEPINGU tingimustega ja kohustub neid täitma.

Tulenevalt sellest on Tarbija kohustatud tellitud Kauba kinni maksma ja pakiautomaadist/kullerilt vastu võtma. Kui Tarbija jätab ülalnimetatu tegemata, tähendab see OSTU-MÜÜGILEPINGU rikkumist kõikide Eesti Vabariigi seadusest ja OSTU-MÜÜGILEPINGUST tulenevate kohustustega ja rahaliste nõuetega.Kohaletoimetamine ja üleandmine

Tellitud Toodeid toimetatakse kohale ainult Eesti, Läti, Leedu ja Soome piires.

Pakkide kättetoimetamise aeg on üldjuhul 2-3 tööpäeva, erandina aga kuni 30 kalendripäeva. (VÕS § 59 lg 1)

Kui Kauba kohaletoimetamise tähtaeg on ületatud, on Tarbija kohustatud bigudi.ee klienditeenindusega ühendust võtma.

Tarbija saab Saadetise staatust jälgida oma bigudi.ee kasutajakontole sisse logides.

Postikulu hinnad asuvad aadressil bigudi.ee ja kuvatakse Tellimuse vormistamisel.

Vältimaks pettusi ja Müüja suhtes võetud kohustuste mittetäitmist, ettemakstud Tellimust üle andval isikul on õigus nõuda Tarbijalt ja/või Saajalt tema isikut tõendavat dokumenti, samuti Tarbija ja/või Saaja dokumendi rekvisiite, mis tõestavad Tarbija ja/või Saaja isikut Tellimuse kviitungil.Kui kauba üleandmine pole võimalik

Kui pakki üle anda ei õnnestu, toimetatakse pakk Müüjale tagasi.

Kui Tellimuse eest oli juba tasutud ja pakk toimetatakse Müüjale tagasi, siis kannab Müüja Tarbija isiklikule pangaarvele Kauba eest makstud raha tagasi, kuid sellest arvestakse maha:

 1. panga, Maksekeskus või teise maksevahendaja teenustasud – nii ostu eest kui ka raha tagastuse eest;

 2. Müüjale Kauba tagasitoimetamise postikulu vastavalt teenust osutavate ettevõtjate hinnakirjale;

 3. Kauba saatekulu juhul, kui eripakkumisel tarne oli tasuta, vastavalt teenust osutavate ettevõtjate hinnakirjale.

Kui tellitud Kaup lõpeb otsa ja seda ei ole enam saadaval, peab Müüja sellest Tarbijat teavitama esimesel võimalusel ning ettemakstud raha viivitamatult tagastama. Raha tagastamine peab toimuma viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. (VÕS § 59 lg 2)

Kui Müüja on Tarbijat teavitanud sellest, et Kauba kättetoimetamine lükkub mingil põhjusel edasi, võib Tarbija anda Müüjale mõistliku täiendava tähtaja, mille kestel tuleks Tellimus täita. Kui Müüja ei suuda selle perioodi jooksul Tellimust täita, on Tarbijal õigus nõuda OSTU-MÜÜGILEPINGU tühistamist ja raha tagasimaksmist.Tahteavalduse jõustumise hetk arvutivõrgu abil sõlmitud lepingu korral

VÕS § 621 lg 4 kohaselt loetakse Tellimus ja Tellimuse saamise kinnitus kättesaaduks juhul, kui isikul, kellele see on määratud, on võimalus sellega tutvuda.

TsÜS § 69 lg 1 kohaselt muutub kindlale isikule suunatud tahteavaldus kehtivaks kättesaamisel. Tahteavaldus on kätte saadud, kui see on jõudnud tahteavalduse saaja elu- või asukohta ja tal on mõistlik võimalus sellega tutvuda. (TsÜS § 69 lg 2)Taganemisõigus

Tagastamisõigus on loodud garanteerimaks seda, et saadetud Kaup vastaks tellitule.

Taganemistähtaja järgimiseks piisab Kauba või taganemisavalduse saatmisest Müüjale tähtaja jooksul. (VÕS § 194 lg 2)

Tagastatav Kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

Klient peab Kauba tagastama ise ning omal kulul. Sel juhul esialgset transpordikulu ei hüvitata (välja arvatud juhul, kui tagastatud Kaup ei vasta tellitule või kui on tegemist praakkaubaga).

14-päevast taganemisõigust võib Tarbija kasutada põhjust avaldamata. (VÕS § 194 lg 2) Taganemiseks piisab tellitud Kauba tagasisaatmisest või ühepoolse taganemisavalduse tegemisest Müüjale tähtaja jooksul.

Tarbija võib esitada taganemisavalduse vabalt valitud vormis, sh suuliselt, e-posti teel vms.

Kui tagastamisele kuuluv Kaup ei vasta tellitule, peab tagastamiskulud igal juhul kandma Müüja. (VÕS § 194 lg 4)

Kui Tarbija lepingust taganeb, tuleb talle tema poolt tasutu tagastada viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest Müüjani. (VÕS § 56 lg 3)

Tarbija peab lepingust taganemisel Müüjalt saadud kauba samuti viivitamata tagastama, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. (VÕS § 56 lg 3)

Kui asjaga tutvumine eeldab pakendi avamist, peab Tarbija seda tegema võimalikult ettevaatlikult pakendit kahjustamata. Müüja kohustuseks on tagada pakendi kerge avatavus. Kui pakendit ei saa lõhkumata/rikkumata avada, ei vastuta Tarbija rikutud pakendi eest.

Tarbija ei vastuta ka pakendi avamisest tuleneva asja väärtuse võimaliku vähenemise eest.

Kui Tarbija põhjustab asjale või pakendile tutvumise ajal kahjustusi või kasutab Toodet, kas või ühekordselt, kaotab ta taganemisõiguse.

Avatud pakendiga kosmeetika ja parfümeeriatooted tagastamisele ei kuulu.

Samuti ei kuulu tagastamisele tooted, mille kasutamist (või mittekasutamist) ei ole võimalik kontrollida.

Mõnedele toodetele vastavalt seadusele ei saa rakendada taganemisõigust.Taganemisõiguse kasutamise tagajärjed

Tarbija nõustub võimalusega, et taganemisõiguse kuritarvitamisel ja/või OSTU-MÜÜGILEPINGU rikkumisel keeldub Müüja teda edaspidi teenindamast.

Praakkauba korral ja juhul kui tagastatav Kaup ei vasta tellitule, võib Tarbija oma avalduses nõuda kas Kauba asendamist Müüja kulul või kogu makstud summa (sh postikulu) tagasimaksmist.

Tarbija peab arvestama sellega, et taganemisõiguse kasutamisel kontrollib Müüja rangelt Tarbija avalduses nimetatud põhjuse tõelevastavust. Müüjal on piisav kogemus tuvastamaks praaktooteid, samuti seda, kas Tarbija on Toodet kas või ühekordselt kasutanud. Kui Tarbija põhjustab asjale või pakendile tutvumise ajal kahjustusi või kasutab Toodet kas või ühekordselt, kaotab ta taganemisõiguse.

Põhjuse tuvastamiseks ja selle tuvastamisel on Müüjal õigus kasutada videosalvestavaid vahendeid ja vajadusel viia läbi ekspertiis.

Kui selle tulemusena selgub, et Toode ei ole praak ja/või Tarbija on seda kas või ühekordselt kasutanud, samuti kui Tarbija on pakendit kahjustanud:

võtab Müüja Tarbija ühendust ja pakub võimalusi probleemi lahendamiseks.

kui Tarbija soovib tagastatud Kauba endale tagasi saada, peab ta Müüjale postikulu hüvitama. Sealjuures määratakse postikulu hind kohaletoimetamist osutava ettevõte hinnakirja alusel (mitte aadressil bigudi.ee toodud hinnakirja järgi). Tarbija võib kohaletoimetamist osutava ettevõtte ise valida või tulla tagastatud Kaubale ise järele V. Reimani 5, 10124 Tallinn, eelnevalt kindlasti telefonil 53 795 700 ette helistades.Raha tagastamine

bigudi.ee pakub Tarbijale raha tagastamiseks järgmisi võimalusi:

vahetus teise soovitud kauba vastu ning Tellimuse hinna ümberarvestamine;

Tellimuse eest tasutud summa tagasimaksmine Kliendi arveldusarvele.

Tagasimaksmine toimub ainult pangaülekandega ja samale arveldusarvele/krediitkaardile, millelt Tellimuse eest tasuti.

Sularaha või pangakaardiga maksmise korral peab Tarbija taganemisõiguse kasutamise avalduses ära märkima oma isikliku pangaarve numbri, kuhu raha tagastada. Sel juhul tuleb pettuse vältimiseks pangaarve number saata bigudi.ee kliendiregistris registreeritud Tarbija e-posti aadressilt.

Tagasimaksmine toimub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pärast kliendilt avalduse saamist.Pretensioonide esitamise kord

E-poest müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses E-poe OSTU-MÜÜGILEPINGU Lisas nr. 1 “Tootele pretensioonide esitamise tingimused”.Vastutus

Müüjal lasub vastutus Toote müügihinna ulatuses. Müüja ei võta vastutust defektiga Toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

Tarbija kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

Tarbija vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulude eest.

Tarbija vastutab täielikult E-poe OSTU-MÜÜGILEPINGU tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Müüjale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.Kasutamistingimused

OSTU-MÜÜGILEPINGUS toodud tingimustega tutvumine on Tarbijale kohustuslik.

Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen lugenud ning nõustun tingimustega, nõustub Tarbija, et on tutvunud OSTU-MÜÜGILEPINGUS toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub OSTU-MÜÜGILEPINGUS toodud tingimustega.

 

 

Lisa nr 1

Tootele pretensioonide esitamise tingimused

1. Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates ostukuupäevast. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

2. Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosademaksumus.

3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.

4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.

5. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale Toote üleandmist Tarbijale.

6. bigudi.ee ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;

normaalsest kulumisest;

ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);

seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;

Kliendile enne seadme ostmist Müüja poolt teatavaks tehtud puudustest;

välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

Toode ei tööta Tarbija süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

7. bigudi.ee tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.

8. Seadmele teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui Müüja ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

9. Ekspertiisi tasu ei pea maksma Eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast (välja arvatud punktidest 4-8 tulenevalt).

10. Kui Tarbija ei nõustu bigudi.ee seisukohaga, tuleb Tarbijal tõendada seda, et:

tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega)

puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;

bigudi.ee on puuduse eest vastutav.

11. Esimese 6 kuu jooksul ilmnenud puuduste korral peab Eraklient tõendama seda, et: tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega); puudus või selle põhjus ilmnes esimese 6 kuu jooksul (Klient pöördus bigudi.ee poole esimese 6 kuu jooksul).

12. Kui bigudi.ee on andnud seadmele müügigarantii, siis tagab bigudi.ee puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.

13. Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on Tarbijal ka kõik muud Eesti Vabariigi seadusandlusest tulenevad õigused.

 

 

Lisa nr 2

ANDMEKAITSE

Isikuandmete kaitse, intellektuaalne omand, välised lingid, küpsised, tehniline teave ja turvalisus.

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Veebilehe bigudi.ee kohta. Veebilehe kasutamisega kinnitab Eraisik või Juriidiline isik oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. bigudi.ee jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. bigudi.ee tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on Eraisiku ja Juriidilise isiku andmete seadusjärgne kaitse alati tagatud.Isikuandmete kaitse

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on bigudi OÜ, registrikood 12038539, aadress V. Reimani 5, 10124 Tallinn. Server isikuandmetega asub Tallinnas, Eesti Vabariigis.

Meie Ostjate isikuandmete kaitsmine on ülitähtis. Seetõttu kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas mistahes muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete kaitset. bigudi.ee ei edasta Ostjate isikuandmeid kolmandatele volitamata isikutele.

bigudi.ee kogub ja töötleb üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud Eraisiku ja Juriidilise isiku teenindamiseks esinduses ja E-poes.

bigudi.ee töötleb järgmisi isikuandmeid:

– isikukood

– nimi

– aadress

– telefoninumber

– e-posti aadress

– info Ostja sooritatud ostude ja Ostjaga sõlmitud lepingute kohta

Sõltuvalt vajadusest ja asjaoludest võib bigudi.ee töödelda üksnes osa eelnimetatud isikuandmetest.

bigudi.ee edastab Eraisikutele ja Juriidiline isik otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui Ostja on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud. Ostjal on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Üksnes bigudi.ee määratud töötajatel on juurdepääs kogutud isikuandmete andmebaasile. Andmebaasi kasutajad on läbinud vajaliku juhendamise andmebaasi kasutamiseks.

bigudi.ee on õigus edastada isikuandmeid:

– kohtutele, kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele;

– seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele, kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigus;

bigudi.ee koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (v.a. juhul, kui Tarbija ei ole andnud nõusolekut otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste saamiseks);

– transpordiettevõtetele, kui see on vajalik Ostja E-poest sooritatud ostu Ostjale kohaletoimetamiseks.

bigudi.ee järgib isikuandmete edastamisel minimaalsuse põhimõtet ja tagab, et kõigi koostööpartneritega, kellele Ostja isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika alusel edastatakse, on sõlmitud kokkulepped, mis kohustavad bigudi.ee koostööpartnereid edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

Ostjal on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda ebaõigete andmete parandamist, nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada

Kui Ostja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega bigudi OÜ, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.Intellektuaalne omand

bigudi.ee Veebilehe sisu (sealhulgas kuid mitte ainult kõik pildid ja tekstid) kuuluvad seaduslikutele omanikutele ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui käesolevates kasutustingimustes või Veebilehel on kindlaks määratud teisiti.

bigudi.ee Veebilehe sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks kasutamine täielikult või osaliselt, on rangelt keelatud ilma bigudi OÜ eelneva kirjaliku nõusolekuta.Välised lingid

bigudi.ee Veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuulu bigudi.ee. Internetipood ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes tagajärgede eest.Küpsised

bigudi.ee kasutab oma Veebilehel ajutisi küpsiseid.

Küpsised on väikesed failid, mis teisaldatakse kasutaja arvutisse ja mida veebiteenuse osutamisel kasutatakse sessioonide säilitamiseks. Nende eesmärk on mäletada ning abistada Veebilehe kasutajat.

Küpsised sisaldavad informatsiooni, mis ei ole personaalselt identifitseeritav. Neid kasutatakse näiteks Ostja määratud valikute salvestamiseks, statistika koostamiseks ning tuvastamaks, kuidas bigudi.ee e-poe külastajad Veebilehe kasutavad. See info võimaldab meil pidevalt arendada bigudi.ee veebikeskkonda veelgi kasutajasõbralikumaks.

bigudi.ee Veebilehel kasutatavad küpsised ei võimalda juurdepääsu Ostja arvuti kõvakettal olevale informatsioonile. Eraisikud ja Juriidilised isikud võivad oma brauserid seadistada selliselt, et need keelduvad küpsiste vastuvõtmisest, kuid see võib põhjustada tõrkeid Veebilehel.

bigudi.ee Veebilehel viibides annavad Internetipoe külastajad oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks.Tehniline teave

Teenust saab kasutada kõigi enamlevinud operatsioonisüsteemide ja brauseritega, nii arvutis kui ka tahvelarvutis ja nutitelefonis. Veebileht on katsetatud Microsoft Edge, Internet Explorer, Vivaldi, Google Chrome, Firefox ja Safari uuemate brauserite versioonidega ja nende mobiilversioonidega. Selleks, et Veebilehe kõik funktsioonid töötaksid, palun kontrollige, et Java Script oleks Teie brauseris lubatud.Turvalisus

Ühendus bigudi.ee Veebilehega kinnitatud Let’s Encrypt poolt, ning krüpteeritud TLS 1.2 protokolliga. Seega bigudi.ee E-poe kasutamine on turvaline ja ohutu.

 

 

Lisa nr 3 (kehtib juriidilistele isikutele)

Hulgimüügi-ostuleping juriidiliste isikutega

Tellitud tooteid toimetatakse kohale ainult Eesti, Läti, Leedu ja Soome piires.

Juriidilistele isikutele kehtivad Eesti Vabariigi seadustega määratud õigused ja kohustused.

Juriidilistele isikutele ei kehti Taganemisõigus vastavalt Võlaõigusseadusele §56 lg 1.

Juriidilistele isikutele ei kehti Pretensioonide esitamise õigus vastavalt Võlaõigusseadusele §218 lg 2. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

Kõik Internetipoe hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu. Kauba füüsiline müügikoht on Tallinn, Eesti Vabariik.Mõisted

OstjaJuriidiline isik, edaspidi nimetatud ka Klient, Kasutaja ja Teenuse kasutaja, kes soovib osta Tooteid isiklikeks või ärilisteks vajadusteks, kes vormistab Tellimuse veebilehel bigudi.ee. Toote tellimisel Internetipoest on Klient kohustatud tasuma Toote maksumuse õigeaegselt ning selle Müüjalt vastu võtma. Kui Klient registreerib end Teenuse Kasutajaks ehk ostab Kaupu Internetipoest, siis tähendab see, et ta nõustub hulgimüügi-ostulepingU tingimustega ja kohustub neid täitma.

Internetipood, E-pood, Teenuse osutaja, Kaupmeesveebileht bigudi.ee, edaspidi nimetatud ka Teenus ja Müüja, kus Klient saab tutvuda Toodete, nende kirjelduste ja hindadega, valida Toote, selle tasumise ja kättetoimetamise viisi.

Veebileht, Teenusinformatsiooniressursside kogum, mis paikneb Internetis, aadressil bigudi.ee. Veebilehte administreerib ning selle omanik on bigudi OÜ.

Toode erinevad juuksehooldustooted (sh juuksekosmeetika) ja -tarbed, samuti nendega kaasnevad Tooted, teised professionaalsed tooted, edaspidi nimetatud ka Kaup. Ostu-müügi esemeteks võivad olla ainult Internetipoes märgitud Tooted.

Tellimusveebivormi kaudu vormistatud ostusoov, mis kinnitakse HULGIMÜÜGI-OSTULEPINGUGA; Kliendi taotlus Internetipoes välja valitud Toodete ostuks ning kohaletoimetamiseks taotluses märgitud aadressile.

Kuller, Pakiautomaatjuriidiline isik, kes on bigudi.ee poolt volitatud tellitud Tooted Kliendile kohale toimetama.Üldsätted

Kehtiv HULGIMÜÜGI-OSTULEPING määrab Toote hulgimüügi ja -ostu Internetipoe bigudi.ee kaudu, adresseeritud juriidilistele isikutele, koos nimetatakse neid „Pooled“ ja igaüht eraldi nimetatakse „Osapool“.

Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning HULGIMÜÜGI-OSTULEPINGUS kokkulepitust.

Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta HULGIMÜÜGI-OSTULEPINGU tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.Müüja rekvisiidid

bigudi OÜ

V. Reimani 5, 10124 Tallinn, Eesti Vabariik

Äriregistri nr: 12038539

KMKR: EE101435325

tel: (+372) 53 795 700

e-post: näidatud veebileheküljel bigudi.eePangarekvisiidid:

LHV

EE837700771002822243

AS LHV Pank

SWIFT/BIC: LHVBEE22Swedbank

EE342200221051468124

SWEDBANK AS

SWIFT/BIC: HABAEE2XInternetipoe tööaeg

Tellimuste vastuvõtt Interneti kaudu toimub 24 tundi ööpäevas ilma puhkepäevadeta.Klienditugi

Internetipoe bigudi.ee klienditugi töötab kella 10.00 kuni 17.00, välja arvatud nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Teenindamine on garanteeritud eesti ja vene keeles.

Müüja töötaja võib Kliendiga telefoni ja/või e-posti teel ühendust võtta, et saada vajalikku informatsiooni Tellimuse vormistamiseks juhul, kui Klient on Tellimuse vormis olulist infot märkimata jätnud.Lisainfo

Müüjal on õigus E-poe arendamisest lähtuvalt ning E-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid ostutingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Kaubavalik ja hinnad muutuvad ette teatamata.

Iga Osapool garanteerib teisele Osapoolele, et omab piisavalt õigus- ja teovõimet, samuti kõiki õigusi ja volitusi, mida on vaja, et sõlmida ja täita HULGIMÜÜGI-OSTULEPINGU.

Tellides Toote Internetipoe tellimisvormi kaudu, aktsepteerib Klient täielikult kõiki käesoleva HULGIMÜÜGI-OSTULEPINGU tingimusi.

Klient kinnitab, et kõik antud HULGIMÜÜGI-OSTULEPINGU tingimused on talle arusaadavad ning ta aktsepteerib neid. Juhul, kui Klient ei ole nõus kasvõi ühe antud HULGIMÜÜGI-OSTULEPINGU tingimusega, ei ole tal õigust Internetipoodi kasutada.

Klient nõustub kehtiva HULGIMÜÜGI-OSTULEPINGUGA, märgistades kasutajaks registreerimisel ja edaspidi iga uue Tellimuse vormistamisel lahtri „Olen lugenud ning nõustun tingimustega.

Müüja jätab endale õiguse teha käesolevas HULGIMÜÜGI-OSTULEPINGUS muudatusi ilma kohustuseta neist eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või Teenuse vahendusel Kliendile ette teatada. Kasutaja kiidab muutused heaks Teenuse kasutamisel. Sellega seoses võtab Klient kohustuse jälgida HULGIMÜÜGI-OSTULEPINGU kõige viimaseid muudatusi. Kehtiv HULGIMÜÜGI-OSTULEPING asub veebilehel bigudi.ee/leping.

Müüja ei võta vastutust Kliendi poolt Tellimuse vormistamisel sisestatud andmete täpsuse ja õigsuse eest.

Internetipoe kataloogis avaldatud infomaterjalidel on teatme-iseloom, mis ei saa täiel määral edastada tegelikkusele vastavat informatsiooni Toote omaduste nagu värv, suurus, koostis ja kuju kohta. Juhul, kui Kliendil tekib enne Toote Tellimuse vormistamist küsimusi Toote omaduste kohta, on Klient kohustatud pöörduma nendega kas Müüja või Toodete tootja poole.

Müüjal on õigus erinevate kampaaniate käigus teha allahindlusi Tellimustele ja/või konkreetsele Tootele.

Tootmisel tehtavatest muudatustest sõltuvalt võib Toote originaalpakend erineda E-poes näidatud illustratsioonidest, kuid kõrge kvaliteet on tagatud.

bigudi.ee ei vastuta Swedbank, LHV, DPD, Omniva, SmartPOST ja Maksekeskus pakutavate teenuste, tingimuste ja kvaliteedi eest.

Kõik Internetipoe hinnad on toodud eurodes (EUR, €).

Kõik Internetipoe hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu. Kauba füüsiline müügikoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

Antud HULGIMÜÜGI-OSTULEPINGU mõne määruse kehtetus ei too endaga kaasa teiste määruste kehtetuks muutumist.Registreerumine

Kasutaja registreerumiseks tuleb täita registreerumisvorm esimese ostu sooritamisel bigudi.ee E-poes.

Registreerumine on tasuta.

Registreerumine on kohustuslik.Omavastutus

Kasutajanime ja salasõna kasutamisel on Kasutaja kohustatud järgima käesoleva lepingu tingimusi.

Kasutaja kohustub kasutama Teenust üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel. Kasutaja kohustub Teenuse kaudu mitte vahendama ega saatma edasi andmeid ja dokumente, mis on seaduse või heade tavade vastane või mis õhutab nimetatud tegevusele või edendab seda.

Kasutaja kannab ise kõikide teenuse kasutamist eeldavate seadmete, tarkvara ja andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud kulutused, samuti muude Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutused.

Kasutaja vastutab täielikult kahjude eest, mis tekivad käesoleva lepingu, Eesti Vabariigi seaduse või heade tavadega vastuollu mineva Teenuse kasutamise korral.

Toote juhusliku hävimise või kahjustuse risk läheb Kliendile üle hetkest, mil Toode on edastatud Kliendile (või Kliendi esindaja/volitatud vastuvõetava isiku) kätte.

Iga Osapool vastutab käesolevate tingimuste rikkumise ja teisele Osapoolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Müüja ei võta vastutust kahjude eest, mis on tekitatud Kliendile Internetipoes ostetud Toote väära kasutamise tagajärjel.

Müüjal on õigus vajadusel Tellimus tühistada.

Kliendil on õigus nõuda Müüjalt Veebilehel puuduvat informatsiooni (maksetingimuste, Kauba tagastamise võimaluste, müügigarantii jms kohta) või paluda täpsustusi, kui Veebilehel toodud info jääb ebaselgeks.

Müüja ei vastuta Kliendi kulude eest, mis tekkisid või tekivad järgnevatel juhtudel:

 • tellimuslehe vigane täitmine, sh vead isiku- ja kontaktandmete sisestamisel.

 • kolmandate isikute ebaseadusliku tegevuse tagajärjel.

 

Vääramatu jõud

Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või viivituse eest Toote kohaletoimetamisel juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ega võinud ette näha – nn „vääramatu jõud“.

Pooled vabanevad vastutusest juhul, kui nende kohustused on täielikult või osaliselt täitmata, kui kohustuste täitmata jätmine tekkis vääramatu jõu tõttu, mis tekkis pärast HULGIMÜÜGI-OSTULEPINGU jõustumist, harukordsete sündmuste tõttu, mida Pooled ei osanud ette aimata ja mõistlike meetmetega vältida.Erimeelsuste lahendamine. Kaebuste esitamine

Erimeelsuste lahendamisel lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Ostja ja Müüja vahel tekkinud Tellimuste ja ostudega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui sel viisil kokkuleppele ei jõuta, saavad pooled oma õiguste kaitseks pöörduda Kohtusse.

Internetipoes Toote tellimusvormi täitmisega kinnitab Klient, et sai kogu vajaliku informatsiooni soetatava Toote kohta ja on nõus ostma Toote Internetipoes kirjeldatud kujul.

Müüja soovitab Kliendile esitada kaebus e-posti aadressile .

Kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-post) esitatud kaebuses tuleb ära märkida:

1. kliendi nimi ja kontaktandmed;

2. kaebuse esitamise kuupäev;

3. kauba või teenuse puudus;

4. kauplejale esitatav nõue;

5. viide tehingu sooritamist või müügigarantiid tõendavale dokumendile või lisada kaebusele selle koopia.Tellimisinfo

Pärast Toote väljavalimist, tuleb tellimiseks vajutada linki „lisa korvi“. Kui olete kõik endale meelepärased Kaubad ostukorvi sisestanud, vajutage nuppu „Ostukorv“. Seal on näha ostukorvi sisu ja Tooted, mille olete endale valinud. Kui olete kogemata sisestanud vale Toote või koguse, saab seda muuta või kustutada.

Pärast Tellimuse vormistamist väljastab Müüja Kliendile Tellimuse kinnitus Kliendi poolt määratud e-posti aadressile. Pärast Tellimuse maksmist väljastab Müüja Kliendile PDF-arve Kliendi poolt määratud e-posti aadressile. Kliendi soovil Müüja väljastab ka e-arve.Tooted ja ostu sooritamine

E-poes kuvatavad Tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud Toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.

Kui Toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või Toote asendamise samaväärse teise Tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise.

Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust Tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud Tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud Tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

Müüjal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima Kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.Toodete säilivustähtaeg

Toote kehtivust ja ohutut kasutamist selgitab kosmeetikatoodete ohutust ja märgistamist reguleeriv Kosmeetikatoodete määrus 1223/2009/EÜ. Kosmeetikatooted mille säilivusaeg on pikem kui 30 kuud tähistatakse avatud kreemipurgi sümboliga. Kreemipurgi sümboli sisse märgitud number näitab toote ohutu kasutamise aega kuudes pärast tootepakendi avamist. Kosmeetikatoodetele mille säilivus on lühem kui 30 kuud, märgitakse toote säilimise tähtaeg.Maksmine

Maksmine on lihtne ja ohutu, see toimub turvalise süsteemi kaudu.

Esimene võimalus – maksta Maksekeskus pangalingiga.

Teine võimalus – maksta LHV või Swedbank pangalingiga.

Kolmas võimalus – maksta pangaülekandega. Klient peab lisama selgitusse arve numbri.

Tellimus tühistatakse arve maksetähtaja möödudes kui Tellimuse eest ei ole makset laekunud.

Otselinkidega tasumisel on Klient kohustatud pärast maksmist kindlasti vajutama ka lingile “Tagasi kaupmehe juurde”.

Ülekande tegemiseks vajalik informatsioon on toodud Tellimuse kinnituses, mille Klient saab kliendiregistris registreeritud e-posti aadressile pärast Tellimuse kinnitamist.

Klient on nõus järgmiste tingimustega:

Täites Internetipoes Toote tellimisvormi, kinnitab Klient, et sai kogu vajaliku informatsiooni soetatava Toote kohta ja on nõus ostma Toote Internetipoes kirjeldatud kujul.

Internetipoest Toote tellimisel on Klient kohustatud õigeaegselt tasuma Toote maksumuse ning selle Müüjalt vastu võtma. Kui Klient registreerib end Teenuse kasutajaks ehk ostab Kaupu Internetipoe kaudu, siis tähendab see, et ta nõustub HULGIMÜÜGI-OSTULEPINGU tingimustega ja kohustub neid täitma.

Tulenevalt sellest on Klient kohustatud tellitud Kauba kinni maksma ja pakiautomaadist/kullerilt vastu võtma. Kui Klient jätab ülalnimetatu tegemata, tähendab see HULGIMÜÜGI-OSTULEPINGU rikkumist kõikide Eesti Vabariigi seadusest ja HULGIMÜÜGI-OSTULEPINGUST tulenevate kohustustega ja rahaliste nõuetega.Kohaletoimetamine ja üleandmine

Tellitud Toodeid toimetatakse kohale ainult Eesti, Läti, Leedu ja Soome piires.

Pakkide kättetoimetamise aeg on üldjuhul 2-3 tööpäeva, erandina aga kuni 30 kalendripäeva.

Kui Kauba kohaletoimetamise tähtaeg on ületatud, on Klient kohustatud bigudi.ee klienditeenindusega ühendust võtma.

Klient saab Saadetise staatust jälgida oma bigudi.ee kasutajakontole sisse logides.

Postikulu hinnad asuvad aadressil bigudi.ee ja kuvatakse Tellimuse vormistamisel.

Vältimaks pettusi ja Müüja suhtes võetud kohustuste mittetäitmist, ettemakstud Tellimust üle andval isikul on õigus nõuda Kliendi esindajalt ja/või Saajalt tema isikut tõendavat dokumenti, samuti Kliendi ja/või Saaja dokumendi rekvisiite, mis tõestavad Kliendi ja/või Saaja isikut Tellimuse kviitungil.Kui kauba üleandmine pole võimalik

Kui pakki üle anda ei õnnestu, toimetatakse pakk Müüjale tagasi.

Kui Tellimuse eest oli juba tasutud ja pakk toimetatakse Müüjale tagasi, siis kannab Müüja Kliendi pangaarvele Kauba eest makstud raha tagasi, kuid sellest arvestakse maha:

 1. panga, Maksekeskus või teise maksevahendaja teenustasud – nii ostu eest kui ka raha tagastuse eest;

 2. Müüjale Kauba tagasitoimetamise postikulu vastavalt teenust osutavate ettevõtjate hinnakirjale;

 3. Kauba saatekulu juhul, kui eripakkumisel tarne oli tasuta, vastavalt teenust osutavate ettevõtjate hinnakirjale.Raha tagastamine

bigudi.ee pakub Kliendile raha tagastamiseks järgmisi võimalusi:

vahetus teise soovitud kauba vastu ning Tellimuse hinna ümberarvestamine;

Tellimuse eest tasutud summa tagasimaksmine Kliendi arveldusarvele.

Tagasimaksmine toimub ainult pangaülekandega ja samale arveldusarvele/krediitkaardile, millelt Tellimuse eest tasuti.Vastutus

Müüjal lasub vastutus Toote müügihinna ulatuses. Müüja ei võta vastutust defektiga Toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

Klient vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulude eest.

Klient vastutab täielikult E-poe HULGIMÜÜGI-OSTULEPINGU tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Müüjale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.Kasutamistingimused

HULGIMÜÜGI-OSTULEPINGUS toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen lugenud ning nõustun tingimustega, nõustub Klient, et on tutvunud HULGIMÜÜGI-OSTULEPINGUS toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub HULGIMÜÜGI-OSTULEPINGUS toodud tingimustega.

Käesoleva lepingu sõlmimisel annab Klient oma vabatahtliku, kirjaliku ja individuaalse nõusoleku saada Müüjalt Teenuse osutamisega seotud vajalikku infot ning otsepostitusi (sh Müüja reklaami) oma kliendiregistris registreeritud e-posti ja/või asukoha aadressile ning mobiiltelefoni numbrile. Kliendil on alati õigus loobuda sellest nõusolekust e-kirjas sisalduva internetiviite külastamisega või kirjutades vastava avalduse kliendiregistris registreeritud e-posti aadressilt Müüja e-postile.